1. Mục đích

Chính sách kiểm hàng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm của mrthaifood.vn mà chúng tôi cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng.

  1. Quy trình kiểm hàng

Chúng tôi thực hiện kiểm tra sản phẩm của mrthaifood.vn từ giai đoạn nhập khẩu hoặc mua từ nhà cung cấp đến quá trình bảo quản và xuất bán.

Quy trình kiểm hàng bao gồm kiểm tra ngoại quan, hương vị, thành phần, đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm và chất lượng.

  1. Tiêu chí kiểm hàng:

Sản phẩm của mrthaifood.vn phải đáp ứng các tiêu chí về hình dáng, màu sắc, mùi hương, vị giác và chất lượng tổng thể.

Các thành phần, nguyên liệu, bảo quản, và phương pháp sản xuất cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

  1. Xử lý hàng không đạt chất lượng:

Nếu sản phẩm không đạt chất lượng theo quy định, chúng tôi tiến hành xử lý theo quy trình quản lý chất lượng, bao gồm đưa ra lời khuyên, sửa chữa, hoặc loại bỏ khỏi danh sách bán hàng.

Trường hợp sản phẩm gây hại cho sức khỏe, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi và thông báo cho khách hàng liên quan.

  1. Đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm:

Chúng tôi tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, bảo quản, và xuất bán sản phẩm của mrthaifood.vn.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo về vệ sinh, quản lý chất lượng và quy trình an toàn thực phẩm.

  1. Phản hồi khách hàng:

Chúng tôi chào đón phản hồi từ khách hàng về chất lượng sản phẩm của mrthaifood.vn.

Khách hàng có quyền báo cáo về bất kỳ vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm để chúng tôi có thể xử lý và cải thiện quy trình kiểm hàng.

Lưu ý: Chính sách kiểm hàng này được thiết lập để đảm bảo chất lượng sản phẩm của mrthaifood.vn. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 090 394 0040

Email: support@thefacevietnam.vn